Comissió de comunicació

Aquesta comissió de comunicació disposa d’un forum de debat.

L’adreça del fòrum web del grup és: https://groups.google.com/d/forum/pc-hg-comunicacio
L’adreça de correu del grup és: pc-hg-comunicacio@googlegroups.com

Quan envieu un missatge de correu a l’adreça del grup, el missatge és rebut per tots els membres del grup.

Per participar en aquests grups es pot utilitzar tant el correu electrònic com accedir-hi a través de la pàgina web.

Per utilitzan el correu electrònic:
– els missatges del grup es reben a través del correu personal de cada membre
– els missatges s’han d’enviar a: pc-hg-comunicacio@googlegroups.com

Per participar en aquests grups a través de la pàgina web:
– es necessari disposar d’un compte Gmail de Google
– els missatges es creen a la pàgina: https://groups.google.com/d/forum/pc-hg-comunicacio

correu correu electrònic
facebook Facebook
twitter @PConstituentHG Twitter: @PConstituentHG