Acta 6a assemblea del Procés Constituent d’Horta-Guinardó

Acta de la reunió (28/03/2014)

24 assistents a l’assemblea al casal Font d’en Fargues. Comença l’Assemblea  a les 19 hores. Es mostra la pancarta i la banderola que han de presidir els nostres actes.

acta 4a assembleaActa 6a assemblea

Es proposa el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta anterior i presentació ordre del dia
(Acta 5a Assemblea Horta-Guinardó 15-02-2014)
2. Jornada Europa 5 abril: Unió Europea: Reforma o Ruptura?
(Missatge PConstituent-organitzacio-Jornada Europa)
3. Preparació de la reunió del Grup Promotor del 6 d’abril. Discussió dels documents
(Convocatòria Grup Promotor 06-04-2014)
(Eleccions municipals i procés constituent)
(Proposta document eleccions per a discussió)
4. Grup de treball “Pobresa energètica”. Acte 10 d’abril
(Grup de treball “Pobresa energètica”)
5. Informació de les comissions i valoració
6. Torn obert de paraules i inquietuds

1. Presentació i aprovació de l’ordre del dia proposat
Es llegeix l’ordre del dia i l’acta de l’assemblea anterior i s’aproven totes dues.

2. Jornada Europa 5 abril: Unió Europea: Reforma o Ruptura?

Robert informa sobre el programa de la jornada “Unió Europea: Reforma o Ruptura?” que tindrà lloc el 5 d’abril a La Farga de L’Hospitalet. S’anima a tots els presents a ser voluntaris per a la preparació
de la jornada. S’enviarà a tothom el correu on s’explica com fer‐se voluntari.
Lluís informa sobre el format de les jornades de debat dels 10 punts del Manifest previstes pel 17 de maig.
Andreu, què està al grup de continguts d’agricultura, anima a que tothom participi a través de la wiki en els debats dels 10 punts del Manifest.
Es proposa fer un taller per aprendre a utilitzar les eines informàtiques que permetin la participació en els àmbits de discussió i col∙laboració.
Montse opina que no s’han d’oblidar els debats presencials.
Es proposa fer una reunió de debat sobre Europa després de la jornada del 5 d’abril. Però, d’altra banda es considera que un monogràfic sobre Europa quan el Procés Constituent ja ha decidit no participar a les eleccions europees del 25 de maig, seria robar temps de discussió als punts del Manifest i que no podem arribar a tot.
Robert proposa incloure el debat sobre Europa en algun dels debats sobre els 10 punts del Manifest.
Es demana si s’han fet prou esforços per comunicar l’acte del 5 d’abril al d’altres moviments i agrupacions afins al nostre programa polític.

 resolucions
 • S’aprova la realització del taller d’eines informàtiques.
 • Montse i Àngel aniran a la reunió del Grup Promotor del 6 d’abril en representació de l’assemblea.
 • 3. Preparació de la reunió del Grup Promotor del 6 d’abril. Discussió dels documents

  Eleccions municipals i procés constituent
  Àngel presenta un resum del document Eleccions municipals i procés constituent elaborat pel Grup Promotor.
  S’informa que la CUP organitza demà dia 29 de març la Primera Trobada Popular Municipalista de Barcelona. L’objectiu de la trobada és fer extensiva al conjunt dels moviments populars i dels veïns i veïnes dels barris de la ciutat de Barcelona, una proposta d’intervenció política a la ciutat: elaborar entre totes una candidatura per a les properes eleccions municipals de l’any 2015, des de la imprescindible ruptura amb el model de ciutat vigent que s’ha anat imposant durant dècades.
  Llavors es pregunta si participem en aquestes jornades i com participem.
  El Procés Constituent encara no està madur per participar-hi com a organització però hi ha assemblees territorials que sí hi participen, per tant, s’anima als presents a participar per aprendre del que altres han fet.
  Es comenta que tots els actes en els que participem, ja siguin nostres a d’altres en els que ens hi sumem, com a norma hem de convidar a tots els grups ideològicament propers.
  Es proposa que cada membre de l’assemblea que tingui un contacte o un conegut en algun grup, partit, associació, etc. s’hi posi en contacte per iniciar reunions en les que es puguin definir els punts comuns amb els que podem actuar col·lectivament, com per exemple s’ha fet en el grup sobre “Pobresa Energètica”.
  S’apunta que, com que el moviment municipal, en el nostre cas, abasta tota Barcelona, ens haurem de coordinar i anar plegats amb la resta d’assemblees del Procés Constituent de Barcelona.
  Per algú seria convenient que els partits ens expliquessin el seu programa electoral davant les eleccions municipals. Es replica que aquests programes només son falsa propaganda i que més val tenir una proposta pròpia la qual puguem contrastar.

   resolucions
 • Es considera important fer una jornada sobre municipalisme com proposa el document.
 • Queda pendent com s’articula i qui s’encarrega del contacte amb les assemblees de Barcelona del Procés Constituent.
 • Eleccions al Parlament de Catalunya
  Es felicita al Grup Promotor per haver redactat un document que concreta estratègies i propostes.
  Es considera essencial dirigir-se a les bases dels partits institucionals per començar a teixir una convergència programàtica que sigui l’embrió d’una candidatura unitària per a les eleccions al Parlament de Catalunya i no es confia en les seves direccions.
  Es torna a demanar que cada membre de l’assemblea que tingui un contacte o un conegut en algun grup, partit, associació, etc. s’hi posi en contacte per iniciar reunions en les que es puguin definir els punts comuns i començar a forjar afinitats.
  Es demana que els partits que teòricament ens poden ser afins, comencin per fer una contundent autocrítica pública dels despropòsits comesos en el seus períodes de govern. Concretament se li demana a ICV-EUiA.
  Altres opinen que no cal ser massa agressius en demanar responsabilitats polítiques anteriors.
  També es diu que no es pot oblidar que sense els vots de les bases d’aquests partits no aconseguirem una mínima representació parlamentària que sigui útil per tirar endavant les nostres propostes. I que, com és previsible que aquest partits es presentin en solitari, si no aconseguim atreure les seves bases, ni de lluny obtindrem prou vots.
  Es troba a faltar en el document alguna referència a l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) donat què és un moviment molt important encara que no es presenti a les eleccions.
  Es considera que dins del programa s’ha d’incloure com innegociable no pagar el deute il·legítim.
  S’hauria de fer una campanya sobre el deute il·legítim.
  L’elecció dels candidats no pot basar-se en la representativitat de cadascun dels grups que conformin la candidatura.
  Cal afegir limitació de mandat als parlamentaris escollits.
  Cal establir mecanismes que obliguin als parlamentaris a rendir comptes de les seves activitats i mecanismes per a la seva destitució.
  S’apunta que les llistes haurien de ser obertes, però aquest és un element què només es pot resoldre amb una nova llei electoral què, avui dia, està en mans dels partits parlamentaris i que no es veu que pugui imposar-se abans de les eleccions ja què els partits actuals no sembla que ho vulguin.
  La nova etapa que volem encetar ha de basar-se en la honestedat política i la participació ciutadana, per això cal ser imaginatius per trobar formes d’esbrinar, interaccionar i posar-nos al costat de les necessitats percebudes pels ciutadans.
  Es considera important que tenir un programa rupturista de mínims pactat per tots els components de la candidatura, han de ser percebuts, tant el programa com la candidatura, com a una unitat pels ciutadans. També s’ha d’exigir que el programa de la candidatura sigui clar i sense ambigüitats.
  El model que proposa el document per a l’elecció de candidats implica un repartiment proporcional dels candidats entre les diferents agrupacions que conformen la candidatura, d’aquesta forma, en definitiva, cada grup es representa a sí mateix i cada candidat representa a la seva agrupació i passa comptes al seu grup en lloc de representar al projecte comú de la candidatura.
  Es considera que l’ideal seria que els candidats fossin escollits, no per cada agrupació, si no pel conjunt de la candidatura. D’aquesta manera, serien responsables davant tota la candidatura i no solament davant de la seva agrupació.
  D’altra banda es considera poc probable que no permetre que els actuals dirigents dels partits parlamentaris siguin caps de llista de les candidatures sigui acceptat pels actual dirigents d’aquests partits.
  A tota Espanya hi ha un nivell molt elevat de manifestacions i protestes al carrer per temes concrets, locals i puntuals però la marxa del 22M és pot considerar la suma de totes elles ja que és una protesta global contra el govern i la situació general. Per això es port considerar que marca un punt d’inflexió.
  És opinió majoritària que les autoritats no es veuen influïdes pels centenars de mini manifestacions que cada dia es produeixen però alguns ho veuen com un entrenament per aconseguir manifestacions més massives, d’altres opinen que tantes manifestacions “cremen” i cal concentrar les forces.
  També s’apunta que no totes les petites manifestacions són iguals i que hem de fer costat de forma visible i inexcusable a les protestes veïnals del nostre territori doncs son els nostres veïns a qui ens hem d’acostar per sentir la seva veu.

   resolucions
 • S’acorda fer un resum de totes aquestes intervencions que es discutirà per correu electrònic fins arribar a un text de consens què és el que els nostres representants al Grup Promotor presentaran a la reunió del 6 d’abril.
 • A l’apartat “C. Quins objectius i quina activitat parlamentària?” a l’epígraf “En termes de pràctica política quotidiana”, es proposa substituir la frase:
  “1) Posar el treball i recursos parlamentaris al servei de construir el teixit social i l’ autoorganització, donant veu als moviments socials i als col·lectius que lluiten contra les retallades i per un canvi de societat.”
  Per la frase:
  ”1) Posar el treball i recursos parlamentaris al servei de construir el teixit social i l’ autoorganització, donant veu als moviments socials i als col·lectius que lluiten pels drets dels ciutadans i per un canvi de societat.”
  Per la raó següent: les retallades són un component d’una situació econòmica i política conjuntural. La candidatura no només s’ha de plantejar enfrontar-se als temes econòmics si no que ha d’enfrontar-se als temes ideològics com l’avortament, la llibertat d’expressió, etc.
 • 4. Grup de treball “Pobresa energètica”. Acte 10 d’abril

  Robert explica el contingut de les reunions que el grup de treball sobre “Pobresa Energètica” ha mantingut amb altres entitats del districte: l’associació de veïns i veïnes del Guinardó, l’Assemblea Social del Guinardó i la cooperativa Roca Guinarda. Teniu el resum de les reunions a l’apartat Comissions | Grups de treball del bloc de l’assemblea https://pconstituenthortaguinardo.wordpress.com.
  Informa què es farà una taula rodona el 10 d’abril al casal d’entitats Mas Guinardó. Cada una de les organitzacions que hi participem ens hem compromès a fer difusió d’aquest acte, per això es farà una proposta de taula informativa.
  Es comenta que és necessari anar a les associacions de veïns per demanar ajuda a l’hora de cercar les persones que estan patint els talls d’electricitat i aigua.
  També es comenta que la publicitat de l’acte ha d’anar directament enfocada a la sensibilitat de les persones, en especial a les que estan patint els talls de subministrament.
  Però José Luis diu que aquest acte està enfocat especialment a les entitats que estan treballant sobre el tema de la pobresa energètica més que a les persones directament afectades ja que es tracta d’un primer pas en el camí de teixir una aliança entre les entitats, de sumar esforços, d’afegir el nostre treball al treball previ que altres porten temps fent amb l’objectiu de poder presentar més endavant propostes d’accions concretes per a fer front a les necessitats reals dels ciutadans.
  Les persones afectades no aniran mai a un acte obert a exposar les seves misèries, només acudiran a un lloc on es puguin atendre personalment les seves necessitats, però encara no hem arribat a aquest estadi en el que puguem donar solucions.

  5. Informació de les comissions i valoració

  La comissió d’organització demana un replantejament de les comissions donada la fugida de la pràctica totalitat dels seus antics membres. Per manca de temps es decideix convacar urgentment una reunió conjunta de tots els que vulguin participar en alguna comissió per redissenyar-ne el funcionament.
  La comissió d’extensió explica el treball dut a terme: dos presentacions del Procés Constituent, una a Montbau i l’altra a la Vall d’Hebró amb taules informatives prèvies. Es queixen de què no han de ser ells qui ho hagin de fer tot.
  Es resumeixen les observacions fetes pels assistents a la presentació del Procés Constituent al casal Can Travi de la Vall d’Hebró:

 • el temps dedicat a l’acte és massa breu per abordar totes les qüestions que es plantegen;
 • els objectius del Procés Constituent són utòpics;
 • cal lligar-se a altres moviments;
 • es percep què els ciutadans estan resignats
 • es pregunta quina és la nostra forma de treball per aconseguir les fites proposades
 • es veu que la gent està il·lusionada. Això es desprèn de que la col·laboració econòmica va ser important
 •  resolucions
 • Es posposa el debat sobre les comissions per una propera reunió el dimecres 2 de març al casal Pirineu de Can Baró.
 • Els 18 membres restants donen per finalitzada l’assemblea a les 21:45 hores.

  Deixa un comentari

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

  Google photo

  Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

  Twitter picture

  Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

  Facebook photo

  Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

  S'està connectant a %s