Grups de treball

logo_PConstituentHGLes grups de treball es creen per temes puntuals i desapareixen quan finalitza l’activitat o acció concreta.

Cada grup de treball presentarà a l’assemblea les tasques i les accions realitzades.

Tothom pot participar en qualsevol grup de treball en qualsevol moment, només cal posar-se en contacte i oferir-se a treballar i aportar tot allò que sigui útil als objectius que es fixin per a la execució de la feina.